Příspěvky

Úkoly od 2.11.2020 do 6.11.2020

pamětné sčítání a odčítání do 20 s rozkladem procvičování psacích tvarů probíraných písmen, jednoduchých slov a krátkých vět skládání písmen do slov a následně rozklad slov na jednotlivé hlásky každodenní čtení libovolné knížky

domácí úkoly od 20.10-23.10.2020

Český jazyk Dú: čítanka do str.13 Matematika Dú: pracovní list Cvičení do str. 23 Prvouka Dú: cvičení do str. 12 Nakreslit do sešitu houby.

NAŠE TŘÍDA

Obrázek
Vážení rodiče, od středy 14.10. do 1.11.2020 přecházíme z nařízení vlády na distanční výuku. Prosím, sledujte informace zde na této stránce. Distanční výuka je pro žáky povinná. Informace k připojení k online výuce pošlu na email. Kdo nemá možnost připojení na internet, nebo nemá příslušné zařízení (mobil, tablet, počítač), spojí se co nejdříve s třídním učitelem na domluvu k dalšímu postupu. Žákům budou také zadávány úkoly na této stránce k samostatnému vypracování. Ke kontrole je doneste do školy.  
Od 14.10.2020-16.10.2020 ČJ učebnice str. 15 cv.15,16,17. Čitanka - čtení s porozuměním str.10 Jã a moje rodina Mat. vše do str.21 slovní úlohy, sčítání a odčítání.
Obrázek