Příspěvky

Nové úkoly Úkoly k 7.5.2021

Úkoly k 7.5.2021 Čj – učebnice po str. 73 (pravopis dě, tě, ně, bě. pě, vě, mě) Písanka - dopsat všechny strany po str. 26 Čít - článek Kukačková ze str. 94 – 95 M - dopsat všechny stránky z prac. seš. Po str. 17 - Umět násobky dvou a násobení dvěmi

Úkoly k 30.4.2021

Obrázek
Úkoly k 30.4.2021 Český jazyk    - Prac. list -           Slova se skup. Dě,tě.ně -         Uč. 67 / 1a,b – ústně -         67/ 2 písemně do sešitu Čtení   str.90 – 91 Psaní  str. 25 Anglický jazyk   - nalepit do sešitu, vybarvit a naučit zvířátka z pracovního listu Matematika   - sčítání a odčítání – prac. list    Uč. str. 12 a 13. Prvouka   - opakování učiva. Doplnit prac. list   Doplňovací cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3009 Zde si můžete  narýsovat 3 velké trojúhelníky dě, tě, ně (jako na obrázku) , následně přečíst veškerá slovíčka v tabulce a přiřadit je  do trojúhelníků.   Hravé učení a krásný týden Vám přeji!

Úkoly 16.4.2021

Úkoly k 16.4.2021 Čj - opak. učiva 2.roč ( abeceda, tvrdé a měkké souhlásky ) Uč. str. 60 / 12,13,14 a 15 Čt - číst z čítanky – str. 84 – 87. Ps - přepis básní ze str. 22 a 23 M - sč. a odč. S přechodem přes desítku. Písemné sčítání a odčítání - Uč. str. 8 a 9 ( všechna cvičení ) Prv -opak. učiva 2. roč (dny v týdnu, měsíce v roce, roční období ) - Jaro – jarní květiny, stromy. ( učebnice – str. 47 ) -

Nové úkoly

ČTVRTEK 8.4.2021 Čj - Prac. list na doplňování i,í,y,ý Prac. list na psaní párových souhlásek P –B Čt - str. 81 / Velikonoce- svátky jara M - Prac. list na sč. a odč. S přechodem přes desítku Prac. list na sč. a odč. Bez přechodu přes desítku Pondělí 12.4.2021 Čj - uč. str. 64 /10 , doplnit a napsat do sešitu - Prac. list na doplnění i,í,y,ý Čt - uč. na str. 84 / Moje Velikonoce Ps - Písanka na str. 21 /úkol v pastelce M - uč. str.8 /2,3 - vyvození nového učiva na písemné odčítání s přechodem přes desítku - Prac. list - sčítání s přechodem přes desítku - Prv -Prac. list Jaro na statku Aj - opakování slovní zásoby Pč - složit z papíru selské stavení Vv - vybarvit selské stavení Hv - opakování písní z 2. ročníku

Úkoly

Úterý 6.4.2021 Čj - učebnice 62 / 1 ústně zdůvodnit pravopis Str. 62 / 4 doplnit a napsat do sešitu Prac. list – doplnit i.í.y.ý Ps - písanky str. 21 - napsat měkké slabiky (ži, ši, či,ři, ci ,ji, di ,ti ,ni ), doplnit i,í,y,ý do 4 vět a 3 věty napsat Čt - uč. str. 76 – 77 čtení článku Jak sluníčko vymyslelo kytičkové říkadlo M -uč. str. 7 /5,6 Prac. list - sčítání s přechodem přes desítku Prv - Prac. list – U babičky na zahradě Aj - opakování slovíček na téma RODINA Pč - Složit z papíru Domeček podle návodu Vv - vybarvit domeček Tv - cvičíme v karanténě ( yutube) Hv - Poslech písně Okolo Třeboně (yutube)
Pondělí 29.3.2021 Čj - učebnice na str. 61 /2 opsat do sešitu báseň a naučit zpaměti - Prac. list - doplnit i, í, y, ý a vybarvit podle návodu Ps - písanka str. 22 - opsat říkanku a složit z písmen slovo Čt -Čtení článku na str. 74 - Princezna Jablůňka a umět odpovědět na otázky za článkem M - učebnice na str. 7/1, 3, 4 - Prac. list na sč. a odč. Prv -křížovka a hledání kraslic se zajíčkem Aj - Opakování slovíček na téma OBLIČEJ Vv a Pč -vyškrabávání kraslic špejlí a dozdobení stužkou Tv - cvičíme v karanténě Hv - opakování dětských písní
Pondělí 22.3.2021 Čj – zopakovat si ústně měkké souhlásky (ž.š.č.ř.c.j.ď,ť.ň ) -uč. str.56 /11 do sešitu opsat a červeně podtrhnout měkké souhlásky - Prac. list – doplnit i,í,y,ý Ps – Písanka str. 20 – doplnit do básně Jarní i,í a báseň opsat Čt -uč. str. 65/ Kdy potkáte skřítka - přečíst báseň Vv - nakreslit do sešitu Sloh SKŘÍTKA AJ - Opakování slovní zásoby na téma Části těla Prv -Prac. list – Svátky jara Hv - Naučit podle předlohy píseň Kalamajka Čtvrtek 25.března 2021 Čj - 2 prac. listy na opakování psaní slov s i,í,y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách Čt - učebnice na str. 66 - přečíst Co provedl čaroděj a znát odpovědi na otázky za článkem M - 2 pracovní listy ( sčítání a odčítání bez přechodu desítky a písemné sčítání ) Tv - cvičíme v karanténě Pč - složit z papíru pejska podle návodu